• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 2262098 Dodávka potravín - mäso 181,39 s DPH 30.11.2022 CIMBAĽÁK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Marcela Daňková vedúca ŠJ
  Faktúra 257032201 Dodávka potravín-zelenina a ovocie 114,93 s DPH 30.11.2022 HORTI s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Marcela Daňková vedúca ŠJ
  Faktúra 5202201917 Dodávka potravín 131,75 s DPH 30.11.2022 EASTFOOD,s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Marcela Daňková vedúca ŠJ
  Faktúra 5202201873 Dodávka potravín 174,90 s DPH 28.11.2022 EASTFOOD,s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Marcela Daňková vedúca ŠJ
  Faktúra 2260836 Dodávka potravín - mäso 166,07 s DPH 28.11.2022 CIMBAĽÁK, s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Marcela Daňková vedúca ŠJ
  Faktúra 252362201 Dodávka potravín-zelenina a ovocie 86,85 s DPH 28.11.2022 HORTI s.r.o. ZŠ Z.Teplica Šj Marcela Daňková vedúca ŠJ
  Faktúra 8316975878 Telefónne služby - mobilná sieť 84,41 s DPH 28.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Zemplínska Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy 30.11.2022
  Faktúra 770498301 Stravné lístky 23,18 s DPH 16.11.2022 Ticket Service, s.r.o. ZŠ Zemplínska Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy 16.11.2022
  Faktúra 243812201 Dodávka potravín -ovocie a zelenina 93,20 s DPH 11.11.2022 HORTI s.r.o. ŠJ Zemplínska Teplica Marcela Daňková vedúca ŠJ
  Faktúra 20220279 Súťažné zošity 19. ročníka celoslovenskej súťaže Osmijankova literárna záhrada 18,80 s DPH 11.11.2022 OSMIJANKO n.o. ZŠ Z.Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy
  Faktúra 26/2022 Vydaná strava pre zamestnancov školy za 10/2022 - ŠJ 132,00 s DPH 11.11.2022 ŠJ pri Základnej škole ZŠ Z.Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy
  Faktúra 27/2022 Vydaná strava pre zamestnancov školy za 10/2022 - ZŠ 1 056,00 s DPH 11.11.2022 ŠJ pri Základnej škole ZŠ Z.Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy
  Faktúra 2258018 Dodávka potravín - mäso 285,25 s DPH 11.11.2022 CIMBAĹÁK s.r.o. ŠJ Zemplínska Teplica Marcela Daňková vedúca ŠJ
  Faktúra 5202201789 Dodávka potravín 326,20 s DPH 11.11.2022 EASTFOOD s.r.o. ŠJ Zemplínska Teplica Marcela Daňková vedúca ŠJ
  Faktúra 25/2022 Doplatok k strave zamestnancov zo sociálneho fondu 108,00 s DPH 10.11.2022 ŠJ pri Základnej škole ZŠ Z.Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy
  Faktúra 102200812 Učebnice pre 2 stupeň ZŠ - Geografia pre 8. roč. 242,00 s DPH 09.11.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ Zemplínska Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy
  Faktúra 7293966234 Dodávka energie - elektrina 545,26 s DPH 09.11.2022 VSE, a.s. ZŠ Zemplínska Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy
  Faktúra 2022081 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie regulačnej stanice 96,00 s DPH 07.11.2022 Elektro Controls s.r.o. ZŠ Zemplínska Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy
  Faktúra KE9221913 Zber a odvoz odpadu za 10/2022 66,00 s DPH 07.11.2022 ESPIK Group s.r.o. ZŠ Zemplínska Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy
  Faktúra 8316488961 Telefónne služby - pevná sieť 39,79 s DPH 04.11.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Z.Teplica Mgr. Marcela Stančíková riaditeľka školy 18.11.2022
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3578
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola.teplica@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 216 302 Zástupca riaditeľky: 056/679 62 14 Výchovná poradkyňa: 056/668 75 01 Ekonomický úsek: 056/668 75 00 Vedúca školskej jedálne: 0910 214 111
   • Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica Slovakia
   • IČO: 35541199
   • DIČ: 2021663149
  • Prihlásenie