• RADA ŠKOLY

     • Členovia rady školy

     • Zoznam členov rady školy
      s platnosťou od   01.07.2022
               
               
      P.č. Meno Priezvisko Delegovaní a zvolení členovia Poznámka
      1. Mgr. Mária Farkašová Zvolená za pedagogických zamestnancov  
      2. Dominika Gašparová Zvolená za zástupcov rodičov  
      3. Michaela Gavurová Zvolená za zástupcov rodičov  
      4. Jolana Kočišová Delegovaná za zriaďovateľa  
      5. Ing. Daniela Meglésová Zvolená za zástupcov rodičov  
      6. Ing. Ján Micák Zvolený za pedagogických zamestnancov Predseda rady školy
      7. Jana Zamboriová

      Zvolená za nepedagogických zamestnancov

       
      8. doc. Ing. Ján Molnár PhD. Delegovaný za zriaďovateľa  
      9. JUDr. Miloš Remeš Delegovaný za zriaďovateľa  
      10. Peter Spišák Delegovaný za zriaďovateľa  
      11. Terézia Timová Zvolená za zástupcov rodičov  

       

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola.teplica@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 216 302 Zástupca riaditeľky: 056/679 62 14 Výchovná poradkyňa: 056/668 75 01 Ekonomický úsek: 056/668 75 00 Vedúca školskej jedálne: 0910 214 111
   • Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica Slovakia
   • IČO: 35541199
   • DIČ: 2021663149
  • Prihlásenie