• Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Základná škola- Oprava sociálneho zariadenia 10 541.91 bez DPH 11.03.2022 21.02.2022 25.03.2022 25.02.2022 Džino s.r.o. ZŠ Zemplínska Teplica
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Stolný futbal 504,00 s DPH 04.08.2021 16.08.2021 31.10.2021 23.08.2021 GAME CENTER s.r.o. ZŠ Zemplínska Teplica
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Polepy 1 971.49 s DPH 04.08.2021 16.08.2021 31.10.2021 23.08.2021 Ing. Peter Sklenčár - PASTEL ZŠ Zemplínska Teplica
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava strešnej krytiny na budove ŠJ 2 189.00 bez DPH 16.10.2018 19.10.2018 07.11.2018 AZROB s.r.o. ZŠ Zemplínska Teplica
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena odkvapových rúr a zvodov 5 057.62 bez DPH 25.10.2017 07.11.2017 25.10.2017 MIRATO s.r.o. ZŠ Z.Teplica
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola.teplica@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 216 302 Zástupca riaditeľky: 056/679 62 14 Výchovná poradkyňa: 056/668 75 01 Ekonomický úsek: 056/668 75 00 Vedúca školskej jedálne: 0910 214 111
   • Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica Slovakia
   • IČO: 35541199
   • DIČ: 2021663149
  • Prihlásenie