• Testovanie

     • Celoslovenské testovanie

     •  

      5. ROČNÍK

       

      Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2022 alebo T5-2022) sa uskutoční 17. mája 2023 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

       

      9. ROČNÍK

       

      1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9–2022 alebo T9 2022 sa uskutoční 22. marca 2023  (streda) z predmetov matematika a  slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. Ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
      2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2023 (utorok).

       

       

      Pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

       

      Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne

      od 6. 9. 2022 do 28. 10. 2022.


      a) Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2022.
      b) Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá

       

      https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola.teplica@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 216 302 Zástupca riaditeľky: 056/679 62 14 Výchovná poradkyňa: 056/668 75 01 Ekonomický úsek: 056/668 75 00 Vedúca školskej jedálne: 0910 214 111
   • Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica Slovakia
   • IČO: 35541199
   • DIČ: 2021663149
  • Prihlásenie