• Výchovná poradkyňa

     • Výchovný poradca

     •  

      Výchovnou poradkyňou školy je Mgr. Janka Dobošová.
      Kontakt: dobosova.j@gmail.com

                   

        

      Problémy, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovnú poradkyňu:   
         
      ·   zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich,   
      ·   problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy,   
      ·   konzultácie o výbere strednej školy,  
      ·   profesionálna orientácia - kariérové poradenstvo,  
      ·   informácie o otázkach štúdia a o prijímacom pokračovaní na stredných školách,   
      ·   sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a odbornými zariadeniami,    
      ·   vzdelávanie detí so ŠVVP v bežných triedach ZŠ,
      ·   vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím v špeciálnych triedach ZŠ,
      ·   vzťahy medzi spolužiakmi,  
      ·   vzťahy medzi učiteľom a žiakom,  
      ·   vzťahy v rodine,   
      ·   šikanovanie, týranie, drogová závislosť,  prípadne iné závislosti
         
      Konzultácie  
         
      V kancelárii výchovnej poradkyne, po dohovore na kontaktnom tel.čísle 056/6796214.

       
      Zaujímavé webové stránky:

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola.teplica@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 216 302 Zástupca riaditeľky: 056/679 62 14 Výchovná poradkyňa: 056/668 75 01 Ekonomický úsek: 056/668 75 00 Vedúca školskej jedálne: 0910 214 111
   • Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica Slovakia
   • IČO: 35541199
   • DIČ: 2021663149
  • Prihlásenie